Details page

Watch site Flø


Foto: Frode Pilskog

~no:Fløveten. Skal ha vore ein del dei gamle varslingssystema med vetar, som vart brukt langst kysten. Fløveten kan ha vore ein del av desse systemet. I dag kan ein søke ly i den steinsette veiten. Dei nedre steinane skal vere restar etter den originale konstruksjonen~en:Watch site Fløveten. May be a part of an ancient guardian system. 

 

 Watch site Flø


Foto: Frode Pilskog

~no:Fløveten. Skal ha vore ein del dei gamle varslingssystema med vetar, som vart brukt langst kysten. Fløveten kan ha vore ein del av desse systemet. I dag kan ein søke ly i den steinsette veiten. Dei nedre steinane skal vere restar etter den originale konstruksjonen~en:Watch site Fløveten. May be a part of an ancient guardian system. 

 

 

Watch site Flø


Foto: Frode Pilskog

~no:Fløveten. Skal ha vore ein del dei gamle varslingssystema med vetar, som vart brukt langst kysten. Fløveten kan ha vore ein del av desse systemet. I dag kan ein søke ly i den steinsette veiten. Dei nedre steinane skal vere restar etter den originale konstruksjonen~en:Watch site Fløveten. May be a part of an ancient guardian system. 

 

 

Watch site Flø


Foto: Frode Pilskog

~no:Fløveten. Skal ha vore ein del dei gamle varslingssystema med vetar, som vart brukt langst kysten. Fløveten kan ha vore ein del av desse systemet. I dag kan ein søke ly i den steinsette veiten. Dei nedre steinane skal vere restar etter den originale konstruksjonen~en:Watch site Fløveten. May be a part of an ancient guardian system.