Details page

Fortøyingsring Flugevågen


Foto: Frode Pilskog

Kryssholt med malingsmerke. Sett ned av Ringvesenet i 1925. Ringvesenet sette ned 8 boltar og 1 søyle inne på fiskerihamna