Burial mounds Løsetstranda

Burial mounds Løsetstranda


Photo: Frode Pilskog