Svinøy lighthouse

Svinøy lighthouse


Photo: Frode Pilskog

På austsida av Svinøya vart det sett opp ei reservelanding med eit mindre naust i betong. Under ein storm på 1960-talet vart skinnegangen, saman med betongfundamentet i heile si lengde slått opp og øydelagt.