Details page

Haugsholmen lighthouse


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykta er plassert på hjørnet av fyrbygninga. Ei ny fyrlykt med klippsektor vart sett opp i 1911.