Haugsholmen lighthouse

Haugsholmen lighthouse


Photo: Frode Pilskog

Ruin etter uthus med vedbod, hushaldningsrom og gang