Trading post Storholmen

Trading post Storholmen


Photo: Frode Pilskog

~no:Den største sjøbuda vart flytta frå Haugsholmen i 1880. Den minste vart sett opp i 1914.~en:The largest wharfside shed was moved from Haugsholmen in 1880. The smallest one was erected in 1914.