Trading post Storholmen

Trading post Storholmen


Photo: Frode Pilskog

 

~no:Murhuset frå 1905 var i si tid blant dei mest moderne på Sunnmøre. Murhuset inneheld både butikk, bakeri med ein diger bakaromn og rom for utleige. Huset var sett opp av ein dansk murar. Mursteinane som huset er bygt av var opphavleg tiltenkt eit anna byggeprosjekt. Skuta som frakta mursteinen forliste, men Gerhard Brekke kjøpte lasta.~en:The brick building from 1905, built by a Danish mason, was in its time one of the most modern in Sunnmøre. It contained both a shop, bakery with a huge oven for baking bread and rooms to let. The bricks were originally intended for another construction project. The vessel transporting the bricks sank, but Gerhard Brekke bought its cargo.