Grasøyane lighthouse

Grasøyane lighthouse


Photo: Frode Pilskog

Det 16 m høge støypejarnstårnet og motorhuset. Fyrtårnet var det siste av sitt slag som vart sett opp i Norge