Details page

Mooring points Havnaviken


Foto: Frode Pilskog

~no:Kryssholt med malingsmerke. Kryssholten vart sett ned av Statens Havnevesen i 1929~en:Mooring points. There are 4 mooring points in this bay. They there erected in 1929.