Details page

The old lighthouse of Skrova


Foto: Kristine Moltu

~no:Grunnmur etter det gamle fyret i Skrova. Fyret på Sjåholmen i Skrova ble opprettet i 1856 og var et  trehus med vegglykt. Fyret var et fiskefyr, det var et ledfyr som først og fremst ble brukt under Lofotfisket (januar-april). Fyrstasjonen ble utvidet og brennetiden ble forlenget i 1862. Lysets rekkevidde ble forbedret flere ganger, senest i 1902 da både lyshøyden og lysvidden ble kraftig forbedret. Da det nye fyret på Skrova (på Saltværholmen) ble tent i 1922 ble dette fyret nedlagt og erstattet av en fyrlykt. ~no:Foundation from the old lighthouse in Skrova. The lighthouse was built in 1856 and was a wooden house with a wall lantern. The lighthouse was primarily used during the fishing season in febrary and march. When the new lighthouse of Skrova was established in 1922, this lighthouse was sut domn and replaced by a beacon.