Details page

Boathouse, breakwater and path Hendanes lighthouse


Foto: Frode Pilskog
Boathouse, breakwater and path Hendanes lighthouse. Landing point for Hendanes lighthouse. Crane and small breakwater. To get to the lighthouse it was necessary to build a steep 675 m long path, of which parts have stone slabs and an iron rail. Today the path is unfortunately in disrepair. NB! Visits to the lighthouse must be undertaken at one’s own risk.Boathouse, breakwater and path Hendanes lighthouse


Foto: Frode Pilskog

Naust, molo og veg Hendanes fyr. Landing for Hendanes fyr. Kran og litan molo. For å kome seg til fyret måtte ein bygge ein 675 m lang veg. Delar av vegen er steinlagt med rekkverk. I dag er diverre vegen prega av forfall. Ferdsel til fyret må gjerast på eige ansvar.

Boathouse, breakwater and path Hendanes lighthouse


Foto: Frode Pilskog

Naust, molo og veg Hendanes fyr. Landing for Hendanes fyr. Kran og litan molo. For å kome seg til fyret måtte ein bygge ein 675 m lang veg. Delar av vegen er steinlagt med rekkverk. I dag er diverre vegen prega av forfall. Ferdsel til fyret må gjerast på eige ansvar.

Boathouse, breakwater and path Hendanes lighthouse


Foto: Frode Pilskog

Naust, molo og veg Hendanes fyr. Landing for Hendanes fyr. Kran og litan molo. For å kome seg til fyret måtte ein bygge ein 675 m lang veg. Delar av vegen er steinlagt med rekkverk. I dag er diverre vegen prega av forfall. Ferdsel til fyret må gjerast på eige ansvar.

Boathouse, breakwater and path Hendanes lighthouse


Foto: Frode Pilskog

Naust, molo og veg Hendanes fyr. Landing for Hendanes fyr. Kran og litan molo. For å kome seg til fyret måtte ein bygge ein 675 m lang veg. Delar av vegen er steinlagt med rekkverk. I dag er diverre vegen prega av forfall. Ferdsel til fyret må gjerast på eige ansvar.