Hogstein lighthouse

Hogstein lighthouse


Photo: Frode Pilskog