Quarry. The stone was used to built the Cairn on Brennholmen

Quarry. The stone was used to built the Cairn on Brennholmen


Photo: Frode Pilskog

Steinbrotet til varden på Brennholmen. Steinvarden er laga av lokal stein. Steinbrotet ligg omlag 15 m mot SV ved sjøkanten..