Details page

Mooring point Borgarøya


Foto: Frode Pilskog

Kryssholt med ring. Var nesten gjengrodd. Ringen kom fram etter graving. Malingsmerke i nedkant. Tilsvarande kryssholt på motsatt side av sundet.~en:Mooring point