Details page

Mooring point Borgarøya


Foto: Frode Pilskog

~no:Kryssholt med ring. Var nesten gjengrodd. Ringen kom fram etter graving. Malingsmerke i nedkant. Tilsvarande kryssholt på motsatt side av sundet~en:Mooring point

 

 

 Mooring point Borgarøya


Foto: Frode Pilskog
Mooring point