Mooring point Lisje Grisholmen

Mooring point Lisje Grisholmen


Photo: Frode Pilskog

Fortøyingsring. Kryssholt med ring. Fortøyingen er knytt til to fortøyingsringar som ligg på Borgarøya S og SV for Lisje Grisholmen. Malingsmerke ligg godt synleg 2 meter nedanfor.~en:Mooring point.