Details page

Haugsholmen lighthouse


Foto: Frode Pilskog

~no:Vestre Frekøy er fuglefreda, men det er mogleg å vitje fyrstasjonen.~en:The birdlife on Vestre Frekøy is protected, but it is possible to visit the lighthouse