Details page

Jetty Borgarøya


Foto: Frode Pilskog

Kai/brygga. Under 1. verdskrig nytta som kollager. Kaia kan vere gamal. Ballast stein i bakkant. Godt intakt i forkant. Mogleg utskipingskai for marmor. Eit marmorsteinbrot ligg om lag 50 m S for kai. Kaia er laga av lokal stein, eklogitt.